Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лініяВступ до школи

           

 

Педагогічний колектив

Криворізької загальноосвітньої школи

І - ІІІ ступенів 33

запрошує

майбутніх першокласників!

 

Згідно наказу МОН України №367 від 16.04.2018 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти:"

 

ВИЗНАЧЕННЯ  ТА  ЗАКРІПЛЕННЯ  ТЕРИТОРІЇ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЗШ -33 (ДОДАТОК  ДО  РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  РАДИ    2  1.11.2018 

№ 504)  

            Вул. Соколовська 2,4,6,7,8,9,13,15,17,18,19,Приміська,Привільна, Огородна,
                     провулок. Артековський, Алексєєва, мкрн. 4 –й Зарічний 5-17,20-32.

 

 

 Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти  

 

 

 

 

Зарахування до початкової школи

 1. Для зарахування дитини до першого класу закладу освіти, один з батьків дитини має особисто впродовж 2-31 травня подає до  закладу заяву та такі документи:
 • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності);
 • оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності);
 • інші документи(у разі необхідності).

У випадку подання копій документів, передбачених підпунктами 2-4 , оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня.

Діти, що проживають поза межами  території обслуговування кзш  № 33, зараховуються на вільні місця  за умови подання до 10 червня оригіналів необхідних  вищезазначених документів та довідки закладу освіти (оригінал або сканована копія), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, про те, що ця дитина відрахована з цього закладу або не була зарахована до нього. Така довідка має бути видана впродовж одного робочого дня з моменту звернення одного з батьків дитини.

Для підтвердження права дитини, яка проживає на території обслуговування закладу, на її першочергове зарахування, один із батьків дитини має подати разом із заявою копію одного з таких документів (за вибором заявника), що підтверджує місце проживання (чи перебування) на території обслуговування закладу освіти:

 • паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;
 • довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;
 • витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
 • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документа, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі, права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документу, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його нотаріального посвідчення або реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу УРСР) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідки про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акта обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866);
 • акта обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2004 № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 червня 2004 р. за № 703/9302).

Під час подання заяви пред’являється оригінал відповідного документа.

            У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, діти можуть бути зараховані до закладу освіти лише на вільні місця, що визначаються в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

            Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини , поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за відповідним зразком

До заяви додаються:

      1)  копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

     2)оригінал або копія медичної довідки № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,

     3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності);

   4) оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності);

     5) інші документи(у разі необхідності).

У випадку подання копій документів, передбачених підпунктами 2-4 , оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

    Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування.

Територія обслуговування КЗШ № 33

            Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

            Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації).

З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої освіти, у тому числі на здобуття початкової та базової середньої освіти , заклад освіти обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

            Переведення учня до іншого закладу освіти та відрахування  здійснюється  на підставі наказу керівника закладу освіти.

За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає особа, яка їх подає. За подання завідомо недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України

Нормативно-правова база щодо організації

навчально-виховної роботи у першому класі

 1. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 N 1/9-666 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 2. IНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ ЛИСТ 'Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади"
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.10.1999 № 1/9-171 "Про тривалість уроків у початковій школі"

 1. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651 "Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів"
 2. Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 3. Лист МОН України від 11.11.2016 №2/2-14-2401-16 "Щодо перевірки зошитів учителем початкових класів"
 4. Лист МОН України від 21.10.2016 №1/9-564 "Щодо навчальних матеріалів для початкової школи"
 5. Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412
 6. Щодо прийому дітей до перших класів у 2019

 

Нормативні документи 
щодо організації прийому дітей до перших класів 
2018-2019 н.р.

Конституція України Стаття 53.Кожен має право на освіту

 1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 2. Держава забезпечуєдоступністьі безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

​​

 

 

Закон України “Про освіту”

Стаття 12.Повна загальна середня освіта п.4.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

 

Стаття 13.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

 

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

 

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

Закон України “Про загальну середню освіту”

Стаття 18.Зарахування учнів

 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 3. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

​​

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ

У зв’язку зі змінами Порядку обліку дітей шкільного віку та учнів (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 №684) - У 2018 РОЦІ ПРИЙОМ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ БЕЗ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ МАЮТЬ ДІТИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ЗАКРІПЛЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ. (Згідно з рішенням Виконкому Покровської  районної у місті ради від 16.08.2017 р. №279 «Про затвердження мікрорайонів шкіл та дошкільних навчальних закладів» до мікрорайону КЗШ І-ІІІ ст. №33 

належить  вулиця Вул. Соколовськ 2,4,6,7,8,9,13,15,17,18,19,Приміська,Привільна, Огородна, провулок. Артековський, Алексєєва, мкрн. 4 –й Зарічний 5-17,20-32.

ТОМУ ПРИЙОМ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ У ДВА ЕТАПИ.

I етап (23.04 – 31.05.2018) ГАРАНТОВАНЕ ПРАВО

 1. Дізнайтесь до якого мікрорайону відноситься ваша вулиця, та за якою школою закріплено ваш будинок. Для цього зверніться до школи чи скористайтесь сайтом відділу освіти чи закладу.
 2. З 01 березня 2018 року - триває попередній запис дітей, які проживають на закріпленій за школою території у секретаря школи (з 10:00 — 16:00 год.). Телефон для довідок (097) 567-32-84 (з 10:00 год. — 16:00 год.).
 3. Запишіться на прийом до директора та віддайте всі необхідні документи для зарахування в школу.

​​

Документи:

 1. заява батьків + паспорт;
 2. копія свідоцтва про народження дитини;
 3. оригінал медичної довідки;
 4. документ, що підтверджує місце проживання.

​​

II етап (01.06 – 15.06.2018) ПРАВО ВИБОРУ на вільні місця

Якщо ви бажаєте відвідувати школу закріплену не за вашою територією, то потрібно залишити заявку в цьому закладі та очікувати вільного місця.

Заявки до шкіл подають всі бажаючі з іншої території проживання чи іншого району, чи навіть іншого міста.

У разі, якщо кількість заяв перевищить кількість наявних вільних місць педагогічна рада школи самостійно прийматиме рішення яким чином здійснити відбір заяв.