lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Шкільна бібліотека

    

Основне кредо - допомогти кожному учневі відкрити для себе цінності бібліотеки  й переконати його, що, опанувавши ці цінності, кожен отримає ключ від мудрості цілого світу.

 

Шкільна бібліотека працює над проблемою:

"    Сучасна шкільна  бібліотека – центр підтримки та розвитку культури читання  школярів"
 

 

Нормативно-правова документація бібліотеки

Бібліотека працює на основі таких документів:

Конституція України

Закон України « Про освіту»;

Закон « Про бібліотеку та бібліотечну справу»;

Закон « Про охорону праці»;

Закон « Про загальну середню освіту»;

Законодавство з охорони дитинства;

Цивільний кодекс України;

Конвенція про права дитини, прийнята ООН 20 листопада 1989р.

 

                                                  

 

Аналітична довідка

Рік заснування бібліотеки  - 1980 рік
Бібліотека розташована на  3 поверсі займає ізольоване приміщення
Загальна площа - 55,9 м2

Відокремлених приміщень:

Читальний зал  на 22 посадочних місць -53,7 м2
Книгосховища  -    18 м2

Бібліотечне оснащення:

  Стелажі - 13
Столи - 4
Книжкові шафи - 4
Вітрина для виставок - 4
Комп'ютер - 1
Освітлення відповідає санітарно - гігієнічним вимогам.

 

Фонд бібліотеки укомплектовано літературою:

Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників) - 5229 примірників.

Підручники - 12280  примірників

Фонд розставлено за таблицями    
  Режим збереження фонду дотримується
 До фонду відкритий доступ

 

Діяльність шкільної бібліотеки спрямована на виховання в учнів інформованості, культури, любові до книги, культури читання, уміння користуватися бібліотекою.

 

 

  Презентації      https://naurok.com.ua/profile/68464

 

 

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ

 

 

Основні   напрями  роботи   бібліотеки:

 довідково-бібліографічне  забезпечення   навчально-виховного  процесу;
 вивчення  та  розвиток  читацьких  інтересів,керівництво читанням    дітей;
 інформаційне  забезпечення  навчально-виховного процесу ;
vпопуляризація   літератури.

        

Основним     завданням     бібліотеки  є:

 виховання    в  учнів   інформаційної    культури;
надання  інформаційнометодичної   допомоги    адміністрації   школи    та   вчителям    в  організації  навчально-виховного   процесу;
 надання   інформаційно -методичної    допомоги  учням  в оволодінні  основами  наук;

 

Порядок користування бібліотекою

1. УЧНІ ШКОЛИ записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі — за паспортами

2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зо­бов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1—4 класів).

 

До послуг користувачів надається:

1.  фонд навчальної, художньої, довідкової, науково-популярної літератури для учнів; методичної, науково-педагогічної, довідкової літератури для вчителів;

2. книги, газети, журнали;

3.  довідково-бібліографічний апарат, каталоги, картотеки, довідково-бібліографічний фонд, рекомендаційні списки літератури;

4.  індивідуальні, групові та масові форми роботи з користувачем

 

Порядок користування абонементом та читальним залом

1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5.
2. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року.
3. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.
4. Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 5 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі (крім учнів 1—4 класів).
5. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.
6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
7. РІДКІСНІ, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.

 

Права, обов'язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:
1. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
2. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.
3. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою.
4. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.
5. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
6. Подавати адміністрації школи зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.
 

Користувач зобов'язаний:

1. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.
2. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслю¬вань, не виривати й не загинати сторінки.
4. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
5. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
6. Розписатися в читацькому формулярі за кожне отримане в бібліотеці видання (крім учнів 1-4 класів).
7. Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого користування, не виймати картки з каталогів та картотек.
8. Щорічно, на початку навчального року, проходити переєрестрацію.
9. Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися порядку, не заносити до бібліотеки портфелі, сумки та верхній одяг.
10. У разі вибуття з школи повернути до бібліотеки літературу, яка була взята на абонементі. Працівники школи, що звільняються з роботи, повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря

 

Відповідальність користувачів:

1. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.
2. В кінці навчального року учні, вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навчальний рік, позбавляються права користуватися бібліотекою та отримання підручників на наступний рік.
3. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 

 

Інформація для учнів та батьків

Шановні користувачі!

Зайшовши на ці сайти ви можете користуватися
електронними версіями підручників для учнів 1-11 класів: 

http://4book.org,  htpp://pidruchnyk.com.ua

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Подаруйте книгу шкільній бібліотеці !!!
якщо  у ваших домашніх бібліотеках є книги,
                                 які ви прочитали і можете подарувати .                                  

 

Подарована вами книга знайде свого  читача і він буде вдячний вам.
Пам’ять  про ваш подарунок завжди залишиться
в стінах нашої бібліотеки і нашої школи.

                                                                     

 

 

 

В ході вивчення інформаційних потреб простежуються певні групи споживачів інформації: адміністрація школи, вчителі-предметники, вчителі-класоводи, батьки та учні школи.

Для адміністрації складає особливу цікавість інформація, яка міститься у періодичних виданнях, що виходять на Україні: «Інформаційний збірник», «Джерело», «Освіта України”, "Директор школи”, "Завуч”, "Управління школою”. Бібліотека отримує 33 назви газет та журналів видавничої групи «Основа».

Джерелом інформації для вчителів-предметників, вчителів-класоводів у нашій бібліотеці служать матеріали з профільних періодичних видань : «Початкове навчання та виховання», «Класному керівнику», «Виховна робота в школі», "Географія», «Економіка”, «Біологія»,»Хімія», «Математика в школах України», «Фізика в школі», «Вивчаємо українську мову та літературу», «Англійська мова в школі», "Історія та правознавство», та інші.         Джерелом інформації для учнів є підручники, навчальні посібники, довідники, енциклопедії. Учні старших класів цікавляться новими матеріалами з доповнення до навчального матеріалу. Змістовна реклама шкільної бібліотеки та книжкового фонду сприяє вихованню читацьких інтересів і дбайливого ставлення до книги. Тому не дивлячись на зростання ролі ресурсів Інтернету, кількість читачів в бібліотеці залишається високою.

Бібліотека  -  це світ відкриттів, світ творчості, де формується   читач-творець.  Сучасну школу неможливо уявити без інформаційного простору, який створюється за допомогою бібліотечного комплексу. Бібліотека стала центром, де забезпечується  доступ до різноманітної  інформації. Бібліотекар надає методичну, практичну, індивідуальну та професійну допомогу учням, вчителям, батькам у підборі навчального матеріалу.

Шкільна бібліотека нашої школи давно стала визнаним центром спілкування і духовності. Без неї неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів, без неї неможлива освіта і самоосвіта педагогічних працівників. Адже весь навчальний і виховний процес у школі починається саме з бібліотеки. У своїй роботі бібліотека керується законами України «Про бібліотеку та бібліотечну справу», «Про загальну середню освіту», річним планом роботи та іншими документами МОН України.