lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Структура методичної служби школи

 

 

  Інформаційні  потреби  вчителів  задовольняються  через  фахові  періодичні  видання,  які  переплачують  вчителі  школи.  За  рахунок  позабюджетних  коштів  організована  передплата  спеціальних  видань  для  школи.

У  системі  методичної  роботи  важливу  роль  відіграє  кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи,  у   якому  зібрано  різноманітний  методичний  матеріал:  методичні  наробки,  посібники,  методична  література,   матеріали  з  досвіду  роботи  вчителів.

Основними  структурними  одиницями  організації  методичної  роботи  в  школі  є шкільні методичні  об’єднанні.  Усі  методичні  об’єднанні  школи  працюють  над  власною  методичною  проблемою,  підпорядкованою  проблемі,  над  якою  працює  школа.

Працюючи над  проблемою школи,  педагогічний  колектив  ставить  перед  собою  наступні  завдання:

·         продовжити  ґрунтовну  роботу  над  покращенням якості освітніх послуг, шляхом  використання  інноваційних  технологій;

·         сприяти  формуванню  особистості,  готової  до  самовизначення,  саморозвитку;

·         забезпечити  реалізацію  прав  кожного  учня  на  отримання  освіти,  відповідно  до  його  потреб  і  можливостей;

·         формувати  в  учнів  школи  стійкі  пізнавальні  інтереси;

·         створити  умови  для  формування  здорового  способу  життя;

·         формувати позитивну мотивацію до самоосвіти і самореалізації педагогів;

·         підвищувати  рівень  самоосвіти  педагогів , шляхом впровадження інноваційних  педагогічних  технологій.  

Така  структура  дозволяє  залучити  більшість  педагогічного  колективу  до  творчої  співпраці,  узгодження  методичної  думки, сприяє  розвитку  навичок  самостійної  роботи  вчителя  з  метою  безперервного  підвищення  кваліфікації  й  удосконалення  педагогічної  майстерності,  формує  інтерес  до  сучасних  наукових  ідей  та  вміння  проводити   самоаналіз  й  самоконтроль  діяльності.