lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Вступ до школи

           

 

Педагогічний колектив

Криворізької загальноосвітньої школи

І - ІІІ ступенів 33

запрошує

майбутніх першокласників!

 

Згідно наказу МОН України №367 від 16.04.2018 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти:"

 

ВИЗНАЧЕННЯ  ТА  ЗАКРІПЛЕННЯ  ТЕРИТОРІЇ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЗШ -33 (ДОДАТОК  ДО  РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  РАДИ    2  1.11.2018 

№ 504)  

            Вул. Соколовська 2,4,6,7,8,9,13,15,17,18,19,Приміська,Привільна, Огородна,
                     провулок. Артековський, Алексєєва, мкрн. 4 –й Зарічний 5-17,20-32.

 

 

 Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти  

 

Правила прийому до закладу освіти

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за відповідним зразком

До заяви додаються:

1.    копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2.    оригінал або копія медичної довідки № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,

3.    оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності);

4.    оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності);

5.    інші документи(у разі необхідності).

У випадку подання копій документів, передбачених підпунктами 2-4 , оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

    Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування.

 Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації).

З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої освіти, у тому числі на здобуття початкової та базової середньої освіти, заклад освіти обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переведення учня до іншого закладу освіти та відрахування  здійснюється  на підставі наказу керівника закладу освіти.

За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає особа, яка їх подає. За подання завідомо недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України.

Зарахування до початкової школи

1)     Для зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, один з батьків дитини має особисто впродовж 2-31 травня подає до  закладу заяву та такі документи:

Ø    копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

Ø    оригінал або копія медичної довідки № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,

Ø    оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності);

Ø    оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності);

Ø    інші документи(у разі необхідності).

У випадку подання копій документів, передбачених підпунктами 2-4 , оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня.

Дитина зараховується до першого класу за однією з процедур:

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей, що оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту», за такими правилами:

*    до 1 червня включно зараховуються усі діти, які мають право на першочергове зарахування (які проживають на території обслуговування закладу освіти, або є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти);

*    до 15 червня включно зараховуються інші діти на вільні місця за результатами жеребкування.

 

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 10 червня оригіналів необхідних  вищезазначених документів та довідки закладу освіти (оригінал або сканована копія), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, про те, що ця дитина відрахована з цього закладу або не була зарахована до нього. Така довідка має бути видана впродовж одного робочого дня з моменту звернення одного з батьків дитини.

1 червня заклад освіти оприлюднює:

-    наказ про зарахування дітей,що мають першочергове право;

-    список дітей, які претендують на зарахування на вільні місця.

Для підтвердження права дитини, яка проживає на території обслуговування закладу, на її першочергове зарахування, один із батьків дитини має подати разом із заявою копію одного з таких документів (за вибором заявника), що підтверджує місце проживання (чи перебування) на території обслуговування закладу освіти:

1)      паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;

2)     довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

3)  витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4)   довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;,

5)      документа, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

6)     рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі, права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

7)     документу, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його нотаріального посвідчення або реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу УРСР) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

8)  довідки про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

9)  акта обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866);

10)    акта обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2004 № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 червня 2004 р. за № 703/9302).

 

Під час подання заяви пред’являється оригінал відповідного документа.

Право на першочергове зарахування дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти, підтверджується відповідними документами.

 У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, діти можуть бути зараховані до закладу освіти лише на вільні місця, що визначаються в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

- до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.