lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Шкільний оздоровчий табір "Світанок"

 

 

Положення  про шкільний оздоровчий табір

 1.  Загальна частина

1.1 КЗШ № 33  шкільний табір є позашкільним
оздоровчим закладом, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини: на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб,

1.2.  Шкільний оздоровчий табір у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, законом України «Про
позашкільну освіту», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, також цим: положенням і статутом Центру творчості дітей та учнівської молоді.

1.3.   Дитячий оздоровчий табір розташований  у КЗШ  I- III ст. № 33   За режимом роботи - з денним перебуванням (не менше 6 годин).  

IIОрганізаційно-правові засоби діяльності

шкільного оздоровчого табору.

2.1.   Шкільний оздоровчий табір діє на підставі цього положення,затвердженого відділом освіти Роздільнянської райдержадміністрації.

 

2.2.     Мета діяльності шкільного оздоровчого табору - реалізація права.дитини на повноцінний відпочинок , оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів,
відповідно до індивідуальних потреб.

2.3.    Фінансово-господарська діяльність шкільного оздоровчого табору здійснюється відповідно до закону України «Про позашкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів.

2.4.   Фінансування шкільного оздоровчого табору здійснюється за рахунок коштів, відповідних бюджету. Також за рахунок додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством України.

2.5.  Додатковими джерелами фінансування є  :  кошти одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи виконані на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи за реалізацію власної продукції від надання в оренду приміщень, обладнання, дотації з місцевих бюджетів, добровільні грошові внески батьків та інших громадян, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

2.6   Шкільний оздоровчий табір працює у період літніх канікул Режимом роботи з 8.00 до 14.00 годин.

2.7  Шкільний    оздоровчий   табір    приймає   на   оздоровлення   та відпочинок дітей з 6 до 12 років.

2.8.       Засновник табору: затверджує положення   шкільного   оздоровчого   табору   призначає   та   звільняє
керівника   табору,    забезпечує   умови   організації   відпочинку   та оздоровлення    дітей,    забезпечує        функціонування    табору,    його комплектування,   технологічним   та   іншим   обладнанням,   належну
підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.

2.9.    Приймання дітей до табору здійснюється за рішенням засновника на підставі від заяви батьків.

 

2.10.     Шкільний оздоровчий табір веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому :

-         захист життя і здоров’я;

-         належні   умови   для   повноцінного   оздоровлення   та   відпочинку, розвитку   їхніх   творчих   здібностей,   занять   фізичною   культурою, туризмом,   природоохоронною  та  краєзнавчою  роботою,   суспільно
корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо ;

-  добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;

- користування матеріально-технічною, культурно-спортивною,

 оздоровчою, навчально-виробничою, науковою та корекційно відповідною

 базою дитячого оздоровчого закладу ;

-      вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;

-      захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних
та   інших   працівників   дитячого   оздоровчого   закладу,   пропаганди релігійних конфесій;

2.11.     Діти, які перебувають у шкільному оздоровчому таборі повинні:

-      дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

-      підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями,
уміннями, практичними навичками здорового способу життя;

-      дотримуватись морально-етичних норм;

-    бережливо   ставитися   до   державної,   комунальної  та   приватної власності;
-    брати посильну участь у суспільно корисній праці.

2.12.      З урахуванням віку та інтересів дітей у шкільному оздоровчому таборі створюються групи (загони) в кількості не менше 15 чоловік.

2.13.        Шкільний оздоровчий табір працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником табору, погодженим з засновником табору.

 

2.14.     Виховний процес у шкільному оздоровчому таборі здійснюється відповідно   до   індивідуальних   можливостей,   інтересів,   нахилів   і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоровя та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених положенням.

 

             III. Охорона життя та здоров'я дітей

3.1.   Надання   дітям   та   працівникам   шкільного   дитячого   табору невідкладної медичної допомоги при гострих та невідкладних станах.

3.2.   Працівники   табору   несуть   персональну   відповідальність   за збереження     життя     та    здоров’я     дітей,     які     відпочивають     і оздоровлюються в ньому.

3.3.   Споруди,  будівлі  та  інші  приміщення  шкільного  оздоровчого табору повинні відповідати санітарним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

3.4.     Керівник шкільного оздоровчого табору здійснює обов'язковий постійний   контроль   за   якістю   харчування   дітей,    дотриманням санітарно-гігієнічного   та   протиепідемічного   режиму,    безпечними умовами   відпочинку   та   оздоровлення,   за   проведенням   роботи   з формування здорового способу життя.

           IV.   Управління дитячим шкільним оздоровчимтабором і кадрове забезпечення.

4.1.   Керівник табору:

-        затверджує календарний план табору;

-        затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;

 

-        затверджує    правила   внутрішнього   розпорядку   для    дітей   та працівників табору;

-        організовує   інструктаж   працівників   табору   з   техніки   безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання  санітарно-гігієнічних норм  і  правил,  а також надання невідкладної лікарської допомоги;

-        здійснює  контроль  за  оздоровчо-виховним  процесом,   забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

-        розпоряджається   у   встановленому   порядку   коштами   дитячого оздоровчого закладу в усіх установах банків або органах Державного казначейства;

- представляє інтереси шкільного оздоровчого табору в усіх установах, організаціях, на підприємствах;

-     звітує перед засновником  (Роздільнянським відділом освіти) про результати роботи табору;

-     видає в  межах своєї компетенції накази та розпорядження,  що стосуються діяльності табору, організовує та контролює їх виконання;

-     забезпечує спільно з засновником раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, посадові обов’язки працівників дитячого оздоровчого табору;

4.2.    Працівники шкільного оздоровчого табору мають право на :

-     ' унесення   пропозицій   щодо   поліпшення   оздоровчого   виховного
процесу;

-     ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;

-  участь у роботі методичних об" єднань, рад зборів, інших органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах, повязаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;

- різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обовязків;

4.3.    Працівники шкільного оздоровчого табору зобов’язані:

-         дотримуватись   вимог   положення   табору,   виконувати   правила внутрішнього розпорядку та посадові обовязки;

-         берегти життя та здоров’я дітей, захищати їхні інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

-         виконувати  накази  й  розпорядження  керівника табору,   органів управління, до сфери діяльності яких належить табір.

 

4.4.                     Працівники шкільного  оздоровчого табору працюють згідно з графіком, з урахуванням вимог законодавства про працю.

4.5.         Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

-   обирати  і  бути  обраними  до  батьківського  комітету  та органів громадського самоврядування;

-     вносити    пропозиції    щодо    поліпшення    діяльності    шкільного оздоровчого закладу;

-   брати участь в організації та проведенні заходів;

-   захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.